จองตั๋วแอร์เอเชียหมู่คณะ

2601 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย

สำรองที่นั่งแอร์เอเชียผ่านระบบ GBS คือการสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะจำนวนผู้โดยสารตั้งแต่10ท่านขึ้นไปและท่านต้องชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทที่กำหนดไว้

รายละเอียด GBS

 • สามารถแบ่งจ่ายได้
 • จองมัดจำก่อนส่งรายชื่อทีหลังได้
เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • น้ำหนักสัมภาระโหลด20กิโลกรัมลดสูงสุดถึง50%
 • เลือกที่นั่งลดราคาสูงสุดถึง50% เฉพาะแถวที่ 15-32(สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชียหรือ Fly thru ยกเว้น เที่ยวบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์)

ข้อกำหนดและเง่ื่อนไขของการสำรองท่ีนั่งแบบหมู่คณะ

 • ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน)
 • ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด

จองล่วงหน้า 1 เดือนหรือน้อยกว่า

 • ชำระเงินเต็มจำนวน

จองล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน

 • ชำระค่ามัดจำ
 • ต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยหนึ่งเดือน ก่อนเดินทาง
  หมายเหตุ: ตั๋วโดยสารเมื่อมีการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ
 • ชำระเงินมัดจำให้ครบเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น

การแจ้งรายช่ื่อผ้เูดินทาง

 • จองล่วงหน้ามากกว่า 1 สัปดาห์

ต้องส่งชื่อผู้เดินทางให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันเดินทาง 7 วัน

 • จองล่วงหน้าน้อยกว่า 1 สัปดาห์

ต้องส่งชื่อผู้เดินทางภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากวันที่ทำการจอง

 • จองล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า

ต้องส่งชื่อผู้เดินทางโดยทันที

การเปล่ียนช่ื่อผู้เดินทาง

อนุญาตให้เปล่ี่ยนช่ื่อผู้เดินทางหลังจากยืนยันแล้วได้ตามเง่ื่อนไขดังนี้

1.ดำเนินการก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง 24 ชั่วโมง
2.รายชื่อไม่เกิน 30 % ของทั้งหมด เปลี่ยนชื่อ*ผู้เดินทางได้หนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. รายชื่อไม่เกิน 70 % ของทั้งหมด เปลี่ยนชื่อ*ผู้เดินทางได้หนึ่งครั้งโดยเสียค่าธรรมเนียม

* เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทันทีผ่านบัตรเครดิตหรือโอนผ่านธนาคาร ในอัตรา 2,782บาท/ท่าน (ภายในประเทศ) และ 3,200 บาท/ท่าน (ระหว่างประเทศ)

* หนึ่งรายชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งครั้งเท่านั้น

4. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง หลังจากเที่ยวบินออกเดินทางแล้ว

การเปลี่ยนเที่ยวบิน
เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำและค่าตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้


เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินล่วงหน้ามากกว่า 2 สัปดาห์นับจากเที่ยวบินขาไป

 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมและส่วนต่างของราคาตั๋วใบใหม่

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหลังจากเที่ยวบินออกเดินทางแล้ว

 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขากลับได้ โดยดำเนินการ 48 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง โดยชำระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างของราคาตั๋วใบใหม่ทันที ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 749 บาทต่อท่านต่อเที่ยวบิน (ภายในประเทศ) และ 1,100 บาทต่อท่านต่อเที่ยวบิน (ระหว่างประเทศ)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้